Liên hệ


TRỤ SỞ CHÍNH

Melinh Point Office Building
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Số văn phòng: (028) 6258 1136 (7 lines)

Ticket Hotline1: 098 800 9579

Ticket Hotline2: 0901 449 888

Email: contact@greenlines-dp.com.vn