News

Super 08/02/2018
GreenlinesDP is very pleased to announe that from 10th of February our High Speed Ferry will depart and arrive from and to new Bach Dang Terminal at No 03 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. Thank you! Xin chân thành cám ơn!
READ MORE
Super 04/01/2018
Theo chỉ đạo của Cảng Vụ Hàng Hải TP Hồ Chí Minh nhằm tránh thiệt hại có thể sảy ra khi cơn bão số 1 đổ bộ vào miền nam Việt Nam. Công ty Công Nghệ Xanh DP (GreenlinesDP) xin thông báo hủy toàn bộ các chuyến tàu từ ngày 04 / 01 / 2018 đến khi nào Cảng Vụ Hàng Hải có thông báo mới. Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả hành khách vì sự bất tiện này. Mọi thông tin xin vui lòng gọi vào các hotline sau: 098 800 9579, 0901 449 888, 0986 908 907. Xin cảm ơn tất cả.
READ MORE
Super 18/11/2017
Theo chỉ đạo của Cảng Vụ Hàng Hải TP Hồ Chí Minh nhằm tránh thiệt hại có thể sảy ra khi cơn bão số 14 đổ bộ vào miền nam Việt Nam. Công ty Công Nghệ Xanh DP (GreenlinesDP) xin thông báo hủy toàn bộ các chuyến tàu ngày mai 19 / 11 / 2017. Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả hành khách vì sự bất tiện này. Mọi thông tin xin vui lòng gọi vào các hotline sau: 098 800 9579, 0901 449 888, 0986 908 907. Xin cảm ơn tất cả.
READ MORE