Service

Catamaran Service

On April 30, 2016, GreenlinesDP Technology Co., Ltd officially opened waterway transport for route of HCM City - Vung Tau and vice versa by catamarans.

1.

Thời gian di chuyển từ Tp HCM - Vũng Tàu
và ngược lại trung bình là 90 phút, tương đương phút so với tàu cánh ngầm của Greenlines trước đây

2.

Máy lạnh công suất lớn

3.

Wifi tốc độ cao 4G

4.

Các chương trình ca nhạc được chọn lọc

5.

Đội ngũ tiếp viên tận tình, chuyên nghiệp

We are
GreenlinesDP!

Have a fun and safe trip

Catamaran Advantages

Khoang hành khách rộng rãi và tiện nghi

Mớn nước thấp thuận tiện cho cập bến ở vùng nước nông

Độ thăng bằng và ổn định cao, chống say sóng

Ít tạo sóng và không gây ảnh hưởng cho các tàu thuyền xung quanh

Tăng tốc và giảm tốc nhanh, thăng bằng và an toàn

Catamaran Timetables

Our Price Policy

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

120,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


250,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


175,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

120,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


250,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


175,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

35,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


70,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


49,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

35,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


70,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


49,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

120,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


250,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


175,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

120,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


250,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


175,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

145,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


290,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


200,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

145,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


290,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


200,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

35,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


70,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


49,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

35,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


70,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


49,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

120,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


250,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


175,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

120,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


250,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


175,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

145,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


290,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


200,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

145,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


290,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


200,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

35,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


70,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


49,000 VND

CHILDREN

Apply for passengers from 6 to 11 year old

(Accompanied by adult )

35,000 VND

ADULTS

Apply for passengers from 12 to 62 year old


70,000 VND

ELDERLY PEOPLE

Apply for passengers above 62 year old


49,000 VND

Free ticket for War Invalids, Vietnamese Heroic Mother and Disabled

Free ticket for children under 6 year old (Must be accompanied by an adult passenger)