Liên hệ


TRỤ SỞ CHÍNH

Melinh Point Office Building
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ticket Hotline  : 0988 009 579

Phòng vé Sài Gòn: 0901449888

Phòng vé Vũng Tàu: 0254 3521 886

Email: contact@greenlines-dp.com.vn