1. Hành khách khi mua vé vui lòng cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ (hoặc quốc tịch), số điện thoại hoặc email khi mua vé.
  2. Hành khách có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 20 phút. Trường hợp hành khách đến trễ không thực hiện được chuyến đi và muốn đổi sang chuyến khác thì phải chịu lệ phí đổi vé theo qui định.
  3. Hành khách sau khi đã mua vé, nếu muốn thay đổi ngày, giờ, hành trình vui lòng liên hệ phòng vé (số điện thoại: 0988009579) hoặc đại lý đã bán vé và phải báo trước giờ khởi hành in trên vé ít nhất 1 tiếng để được đổi 1 lần miễn phí,đổi trong vòng 01 tiếng trước giờ khởi hành chịu phí 50% giá vé. Thay đổi ngày, giờ lần thứ hai trở đi sẽ chịu phí 50% giá vé.
  4. Trước giờ khởi hành, hành khách muốn hoàn trả vé sẽ chịu phí 60% giá vé.
  5. Sau giờ khởi hành vé không có giá trị hoàn trả.
  6. Đối với khách đoàn từ 20 khách trở lên khi hủy vé phải báo trước 01 ngày để được áp dụng theo qui định đổi, trả vé.
  7. Vé có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành được in trên vé. Khi muốn đổi, trả hành khách phải cung cấp được mã vé nếu vé phát hành đã bị mờ rách.
  8. Vé đã mua nếu muốn thay đổi tên người đi hành khách vui lòng liên hệ phòng vé để thay đổi trước khi lên tàu.
  9. GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an ninh …